Wetenschappelijke illustraties

Het vervaardigen van illustraties is een zeldzaam specialisme in de archeologie. Ik heb in ruime mate de kennis en ervaring in huis om een hoogwaardig eindproduct af te leveren. Ik ben gespecialiseerd in het vervaardigen van hoogwaardige illustraties van vuurstenen artefacten en beschikt over alle noodzakelijke kennis en vaardigheden om de afbeeldingen maximaal tot hun recht te laten komen, niet alleen in functionele zin van het woord, maar ik garandeer ook dat de afbeeldingen van dusdanige kwaliteit zijn dat zij geschikt zijn voor publicatie.

Tekeningen van vuurstenen artefacten vallen qua functie tussen een technische tekening en een artistieke weergave in. Het is de bedoeling dat de tekening informatie geeft over de eigenschappen van het afgebeelde artefact en over de manier waarop het bewerkt is. De wijze waarop lijnen, arceringen, stippelingen en dergelijke worden afgebeeld, de oriëntatie van de afbeelding en andere technische details leveren informatie over een veelheid van kenmerken van het afgebeelde artefact. De technologische aspecten zijn derhalve het belangrijkste aspect van een illustratie, maar het is vanzelfsprekend meegenomen als de er afbeelding ook mooi uitziet voor publicatie in rapporten, boeken of tijdschriften. Ik maak illustraties waarbij het cosmetische en het functionele optimaal in balans zijn met elkaar.

Klik hier voor meer voorbeelden.

Voor het maken van artefacttekeningen heb ik een handleiding geschreven: ‘Het tekenen van vuurstenen artefacten’ , dat ook in een Engelse vertaling is verschenen. Beiden zijn te koop ik de webwinkel.