Steentijdonderzoek

Archeologisch onderzoek

Het opsporen en onderzoeken van steentijdvindplaatsen vergt specifieke kennis en vaardigheden. Omdat het hier om een in Nederland relatief zeldzame vindplaatscategorie gaat, heeft niet ieder bedrijf een KNA-archeoloog/projectleider in haar gelederen die over deze specialistische kennis beschikt.

Ik bied in alle aspecten van het opsporen en onderzoeken van steentijdvindplaatsen maatwerk aan, toegesneden op de (geomorfologische en historische) context en op andere randvoorwaarden van het onderzoek. Dit varieert van het opstellen van PvE’s, via het  ontwerpen van de meest geschikte/haalbare bemonsterings-strategie en onderzoeksmethoden tot het uitvoeren van het uiteindelijke veldwerk en het opstellen van de rapportage.

Ik treed ook op als adviseur met betrekking tot steentijdonderzoek ten behoeve van opdrachtgever, uitvoerder, of bevoegd gezag.

Determinatie en beschrijving

Ik heb ruime ervaring in het determineren van vuursteencomplexen afkomstig uit opgravingen en proefsleuven. Het zwaartepunt van onze expertise ligt bij het Midden-Paleolithicum, maar ook vondstcomplexen uit andere perioden van de Prehistorie zijn in goede handen. Indien nodig vraag ik advies bij externe specialisten. Ik bied naar believen een eenvoudige determinatie op hoofdvariabelen aan, maar kan ook desgewenst een uitgebreide analyse uitvoeren waarbij metrische, techno-typologische en andere aspecten van de artefacten nauwkeurig vastgelegd worden. Naast het macroscopisch determineren van artefacten ben ik zeer geoefend in het uitpikken van gezeefde (boor)monsters op archeologische indicatoren in de brede zin van het woord, hetzij met het blote oog, hetzij door een binoculair.

Actorregistratie

Voor wie belang hecht aan dat soort zaken: 33415029.

Neem contact op voor vragen en/of een passende offerte.