Teksten

Tekstschrijven en copywriting

Je hebt een boodschap die je wil delen, maar je weet niet goed hoe, omdat je talenten elders liggen dan bij schrijven. Daar kan ik helpen. In overleg bepalen we wat de boodschap is die je wil overbrengen, en wat de doelgroep is. Op basis van de uitkomst daarvan bied ik twee verschillende diensten aan, tekstschrijven en copywriting. Tekstschrijven heeft als doel om de lezer te informeren en/of te vermaken. Je hebt het daarbij over nieuwsberichten, blogposts,  tijdschriftartikelen en dergelijke. Ik lever een in alle aspecten correcte en onmiddellijk inzetbare tekst daarvoor aan. Copywriting dient een directer, beperkter doel, het overtuigen van de lezer. Vaak gaat het daarbij om het adverteren van producten of diensten in vrij korte teksten.

Correctie en redactie

Als ik tekst corrigeer, dan concentreer ik me er op dat er geen spel- en typfouten in zitten en dat zinsopbouw en taalgebruik in orde zijn. Tekstredactie houdt meer in. Dat controleer ik tevens dat de toon, structuur en de opbouw van de tekst kloppen en in overeenstemming zijn met de beoogde doelgroep. Het kan zijn dat een redactieronde niet voldoende is. In dat geval wordt in overleg besloten hoe het vervolgtraject zal lopen.

Wetenschappelijke redactie

Als adviseur bij een (archeologisch) onderzoeksbureau of als wetenschapper in Academia voel je continu de druk van de planning. Rapporten en artikelen moeten in hoog tempo worden geschreven, omdat het volgende al ligt te wachten. Als schrijven dan ook om wat voor reden nog niet je favoriete bezigheid is, kan zo’n rapport of artikel al snel een blok aan het been worden.

Als (senior) projectleider heb ik meer dan honderd onderzoeksrapporten en verschillende boeken en wetenschappelijke publicaties in internationale vakbladen op mijn naam staan. Als senior projectleider en als adviseur namens het bevoegd gezag heb ik vele tientallen onderzoeksrapporten inhoudelijk, beleidsmatig, tekstueel en grammaticaal getoetst. Door deze uitgebreide, praktische ervaring gepaard met brede archeologische en algemene kennis, weet ik precies wat er allemaal komt kijken bij het schrijven van wetenschappelijke verhandelingen. Naast deze meer inhoudelijke controle, zorg ik er op verzoek ook voor dat je tekst ook grammaticaal correct is en ik zorg er voor dat beschrijvingen, argumentatie en conclusie logisch op elkaar aansluiten en de resultaten van het onderzoek begrijpelijk weergeven. Tot slot zorg ik er indien gewenst voor dat alles aansluit bij de huisstijl van de betreffende publicatie.

Neem contact op voor vragen en/of een passende offerte.