Stichting Ararat

Stichting Ararat is van oordeel dat een ieder, jong of oud, arm of rijk, het recht heeft op een bestaan dat in overeenstemming is met de universele rechten die gelden voor de mens. In Armenië, zeker in de dorpen in de afgelegener gebieden in de bergen, zijn de leefomstandigheden vaak echter bij lange na niet van een niveau dat daar recht aan doet.

Met hun werkzaamheden proberen zij ervoor te zorgen dat hulpbehoevenden, en dan met name de meest kwetsbaren in een samenleving, zoals wezen, kinderen uit eenoudergezinnen, kinderen die zijn achtergelaten, ouderen en gehandicapten, voorzien zijn in de basisbehoeften van de mens zoals water, voedsel, kleding, onderdak, onderwijs, enzovoort. Vooralsnog richt Stichting Ararat zich op hulp aan deze kwetsbare groepen in Armenië.

De stichting geeft niet direct geld, maar financiert met de binnenkomende fondsen projecten waar families en gemeenschappen baat bij hebben. Dat kan het kopen van een koe of ander vee voor een armlastige familie zijn, het repareren van het dak van een appartementengebouw of het aanleggen van waterleidingen naar afgelegen dorpen. Ook financiert en organiseert de stichting beroepscursussen, zodat mensen in staat zijn om hun eigen levensonderhoud te verdienen.

Stichting Ararat is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).